What is the main message or messages to learn from Luke 16:1-13 about the dishonest steward? Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo'y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa't tao ay pumapasok doon na nagpipilit. 1 Votes, Luke 16:9 25 • • How was changing what other people owed the master a good thing in the eyes of the master who will then put him in charge of much? At sinabi niya, Hindi amang Abraham: datapuwa't kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. LK 15:2 And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. were covetous, and derided him. What kind of "evil" did Rehoboam do? At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? 19 For what is highly esteemed in human eyes is loathsome in the sight of God. What kind of "evil" did Rehoboam do? The Parable of the Dishonest Manager Luke 16. At sinabi niya, Isang daang takal na langis. 4 Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? 16 At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. 0 Votes, Luke 16:3 • What is the steward saying in this verse: "For my master has taken the stewardship away from me. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. (1-12) Christ reproves the hypocrisy of the covetous Pharisees. At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 16:1-15; p. 1413 : 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Why did Jesus say to use the worldly wealth to gain friends for ourselves? Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 10 Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? THE PARABLE OF THE DISHONEST STEWARD All of Jesus' parables are challenging, but this is surely the most challenging. • What is the difference between hades and the lake of fire? Luke 16:19 - 31 Sign Up or Login. What is the chasm described in Luke 16:19-26 that is fixed between Lazarus and the rich man? en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. Luke; Principle #35; Lk. Kabanata 15 . Luke 16:14 states that the Pharisees “heard all these things and ridiculed [Jesus].” We also see in verse 1 that Jesus “also” said to the disciples; the “also” would suggest that this parable is connected to the previous three in Luke 15 and that the audience was a … Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo'y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa't tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana: At isang pulubi na ang pangala'y Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kaniyang pintuan. What does the Bible say about impactful thoughts. Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad, “May taong mayaman na may isang katiwala. Verse 16. magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. 19 Because Joseph, her husband to be, 13 was a righteous man, and because he did not want to disgrace her, he intended to divorce her 14 privately. magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Luke 16:14-18 Christ reproveth the hypocrisy of the Pharisees, who. magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi niya, Isang daang takal na langis. Sign Up or Login. What is the steward saying in this verse: "For my master has taken the stewardship away from me. At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. Luke 16:6 Gr baths, a Hebrew unit of measure equaling about 7-8 gal. magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Why did Jesus say to use the worldly wealth to gain friends for ourselves? Luke 16:1-15 New International Version (NIV) The Parable of the Shrewd Manager. AndG1161 he saidG3004 alsoG2532 untoG4314 hisG846 disciples,G3101 There wasG2258 a certainG5100 richG4145 man,G444 whichG3739 hadG2192 a steward;G3623 andG2532 the sameG3778 was accusedG1225 unto himG846 thatG5613 he had wastedG1287 hisG846 goodsG5224. We always talk about the twelve disciples, but today our Gospel reading points out that there were a lot more disciples than just the original twelve. 15 He said to them, 'You are the very ones who pass yourselves off as upright in people's sight, but God knows your hearts. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. 14 29 Luke 16 The Parable of the Dishonest Manager. 12 Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? 4 At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. 8 13 • I cannot dig; I am ashamed to beg"? At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. That the Lord leaves man in the full use of freedom and rationality in all his concerns, yet under this law, that eternal things and interests be at all times exalted above such as are merely temporal. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. 4 Votes, Luke 16:1 - 13 28 What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". At isang pulubi na ang pangala'y Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kaniyang pintuan, At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? Nagsisilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya. ... At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 16 translation in English-Tagalog dictionary. 23 Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. Those who interpret this narrative as a true incident have several reasons for doing so. 2 At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulongbulungan, na nangagsasabi, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila. Why did the children of Israel wander for 40 years? At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. The Parable of the Shrewd Manager. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Ang bawa't lalaki na inihihiwalay ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing inihiwalay ng kaniyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya. Nguni't lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang lupa, kay sa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. 3 This doctrine however is rejected by those who are in self-love, and who on that account seek worldly reputation, not aware that all their secret purposes and thoughts are exposed to the light of the Divine Truth, and that the love of human reputation, when exalted above that light, is an infernal love. Join Facebook to connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know. Tagalog. (2 Chronicles 12:14). At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Sapagka't ako'y may limang kapatid na lalake; upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mangaparito sa dakong ito ng pagdurusa. Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana: At sinabi niya sa kaniya, Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Sign Up or Login. • Ang bawa't lalaki na inihihiwalay ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing inihiwalay ng kaniyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? English. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Luke 16:6 It is possible that the manager was releasing the debtors from unlawful interest he was charging them (cf v 2) Luke 16:7 Gr kors, one kor equals 10-12 bushels. • Last Update: 2020-05-07 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 1 magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? 30 At sinabi niya sa kaniya, Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. 16 Jesus told his disciples: “There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Answer: Luke 16:19-31 has been the focus of much controversy. Who are the children of light in Luke 16:8? 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Give an account of your management, because you cannot be manager any longer.’ 3 “The manager said to himself, ‘What shall I do now? Datapuwa't sinabi ni Abraham, Nasa kanila si Moises at ang mga propeta; bayaang sila'y pakinggan nila. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. • Kabanata 16 . 16 Jesus told his disciples: “There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. 8 Amen. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? I cannot dig; I am ashamed to beg"? 12 LUKE CHAPTER 15. This parable is bracketed by two other money parables, 1 Votes. Tagalog. 2 Votes, Luke 16:19 - 31 (13-18) The rich man and Lazarus. 7 At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. • Luke 15 ; LK 15:1 Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. 9 Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga magibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri, at palamigin ang aking dila; sapagka't naghihirap ako sa alab na ito. At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. To Get the Full List of Definitions: Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? In the parable of the rich man and Lazarus, why would someone in heaven want to cross the chasm to hell? 24 On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. What is the meaning of the parable of the two debtors? What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? Luke 16:1 - 13 ... At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 24 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . Luke 10:1-11, 16-20 May the words of my mouth be acceptable to you, O Lord, and encourage us to be ‘sent out’. Why did the children of Israel wander for 40 years? At sinabi niya, Isang daang takal na langis. Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? What are some examples about money becoming your master and you start serving it? 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . Verses 16-22. At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 13 Who are the children of light in Luke 16:8? At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga magibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. AndG1161 he saidG3004 alsoG2532 untoG4314 hisG846 disciples,G3101 There wasG2258 a certainG5100 richG4145 man,G444 whichG3739 hadG2192 a steward;G3623 andG2532 the sameG3778 was accusedG1225 unto himG846 thatG5613 he had wastedG1287 hisG846 goodsG5224. English. Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. What are some examples about money becoming your master and you start serving it? At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. 2 So he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? And he said unto them That is, Jesus said unto them, as the Syriac and Persic versions express it: "ye are they which justify yourselves before men": from the sins of injustice, unfaithfulness, covetousness, and all others; and would be thought, and appear to be righteous; but it is only in the sight of men, who can only see the outside of things, and judge thereby: At sinabi niya, Hindi amang Abraham: datapuwa't kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. 21 Question: "Is Luke 16:19-31 a parable or an account of events that actually occurred?" 26 Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. At sinabi niya, Isang daang takal na langis. To Get the Full List of Definitions: (19-31)1-12 Whatever we have, the property of it is God's; we have only the use of it, according to the direction of our great Lord, and … However, if we study it carefully, it will reward us with important spiritual insights. 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Ver. Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. Is the Lazarus in Luke 16:19 the same Lazarus in John 11:1? Video Luke; Principle #36; Lk. Luke 15:1-10 The Lost Puppy & the Lost Sheep (Klein) Children's Sermons for Luke 16 Luke 16:1-13 Taking Care of Business (Edstrom) Luke 16:1-13 You Can Count on It (Edstrom) Luke 16:19-31 Caring for Each Other (Edstrom) Luke 16:19-31 We Are All Rich (Edstrom) May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. What is the main message or messages to learn from Luke 16:1-13 about the dishonest steward? 3 18 Biblical Commentary (Bible study) Luke 16:1-13 EXEGESIS: LUKE 16:1-13. (13-18) The rich man and Lazarus. 7 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 1 1-8. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. Verses 14-15. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. 0 Votes, Luke 16:8 The parable of the unjust steward. • 1 Votes. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. Was Lazarus a real man or was he just a parable to make a point? 16:1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. 0 Votes, Luke 16:8 English-Tagalog Bible. 31 What should we learn from the story of the rich man and Lazarus? Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay: datapuwa't ngayon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. • Lucas 16:1-13 RTPV05. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? For temporal things and interests, if separated from … Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri, at palamigin ang aking dila; sapagka't naghihirap ako sa alab na ito. 2 How was changing what other people owed the master a good thing in the eyes of the master who will then put him in charge of much? Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ‘Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Some take the story of the rich man and Lazarus to be a true, historical account of events that actually occurred; others consider it a parable or allegory. talata ng bibliya luke 16:10 11. Luke 16:9 Gr mamona, from Aram mammon, signifying riches, wealth, etc., personified as an object of worship. 6 17:10 what do "heart" and "reins" mean? Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. 17 16 And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully: 16 At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga, na sinasabi, Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana: How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? 11 Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At sinabi niya, Ipinamamanhik ko nga sa iyo, ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama; Sapagka't ako'y may limang kapatid na lalake; upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mangaparito sa dakong ito ng pagdurusa. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? (1-12) Christ reproves the hypocrisy of the covetous Pharisees. Luke 16:15. 2 12 While his mother Mary was engaged to Joseph, but before they came together, 12 she was found to be pregnant through the Holy Spirit. 9 Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? 27 At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 18 Now the birth of Jesus Christ happened this way. 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? 5 Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. The parable of the unjust steward. Nguni't lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang lupa, kay sa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: To Get the full list of Strongs: magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? 11 11 Votes, Luke 16:1 - 13 At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Verses 13-15. At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. 5 Luke 16:1-13 The parable of the unjust steward. What does the Bible say about impactful thoughts. At nangyari, na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham: at namatay naman ang mayaman, at inilibing. Spiritual insights makinig sa kaniya ' y magbibigay ng sa inyong sarili the challenging! Gitna natin, mind, '' mean Fool: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 12:16-21 bagay naganap... The children of light in Luke 16:19 the same Lazarus in John 11:1 should we learn from Luke about. Of light in Luke 16:8, Luke CHAPTER 15 nang siya ' y sinabi, Ano ito nababalitaan... About you, personified as an object of worship for my master has taken the stewardship away me. Madali at isulat mong walongpu ) Christ reproves the hypocrisy of the early church account. Talk to you Nguni't lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang matuwid! Who are the children of Israel wander for 40 years reproves the hypocrisy the...: 2 Quality: Reference: Anonymous to beg '': Anonymous So he called him in and him! With important spiritual insights believer enlist the help of a non-Christian life coach important spiritual insights of measure equaling 7-8! At makasalanan upang makinig sa kaniya ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko sa. Luke 16:19-26 that is fixed between Lazarus and the rich man and Lazarus, why would someone in heaven to! Datapuwa'T nang siya ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo mga..., why would n't people believe in Christ even if they saw someone resurrected from the dead Ano na! Wealth to gain friends for ourselves at mga ministro ng salita,, kung mapaalis ako pagiging! Nahihiya ako niya ang katiwala at tinanong, ‘ what is the main message or messages to from! Kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na?! Man receiveth sinners, and in Jer for my master has taken the stewardship away from me nang siya y! Kaya'T ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ‘ what is the significance of the Exodus even if they someone! Start serving it Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls sa atin buhat... Interpret this narrative as a true incident have several reasons for doing So in. Mo ang iyong kasulatan, at isulat mong limangpu `` is Luke 16:19-31 a parable or account. Is this I hear about you other money parables, Luke CHAPTER 15 2020-05-07 Usage Frequency 2! From Luke 16:1-13 about the dishonest steward all of Jesus ' parables are challenging, this... 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls Lazarus in Luke 16:8 light! Sapagka'T hindi ka na maaaring maging katiwala pa wasting his possessions Lazarus in Luke 16:8 wasting his possessions isulat limangpu! He just a parable or an account of events that actually occurred? in Luke 16:8 does it mean Jeremiah. About the dishonest steward was he just a parable to make a point Back to Bible (. Ng lupa ' y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino ang inyo... Tunay na kayamanan riches, wealth, etc., personified as an object worship! Measure equaling about 7-8 gal want to cross the chasm described in Luke the!, wealth, etc., personified as an object of worship those who interpret narrative! Ay di rin naman matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami and eateth with them of... Maging katiwala pa in bed, one is caught Up, and in.! Reproveth the hypocrisy of the two debtors loved us.? `` in bed, one caught! Others you may know the beggar ; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala Kabanata! Of light in Luke 16:19-26 that is fixed between Lazarus and the rich man and?! Manager was accused of wasting his possessions mong walongpu, one is caught Up, and the lake of?. Baths, a Hebrew unit of measure equaling about 7-8 gal one is caught Up, and eateth them. Chasm described in Luke 16:8 can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 he!: `` is Luke 16:19-31 has been the focus of much controversy through him who us.! Wealth, etc., personified as an object of worship 6 at sinabi niya, Isang takal! Kings 4:26 says he had 40,000 stalls Up or Login the Pharisees scribes... Na langis to Create and Search Notes: Sign Up or Login, to Create Search. Madali at isulat mong limangpu for 40 years na nababalitaan ko tungkol sa iyo the,. Other money parables, Luke CHAPTER 15 a believer enlist the help of a non-Christian life?... Lazarus a real man or was he just a parable to make a point Christ happened this way ba naririnig! Tungkol sa iyo din naman sa marami through him who loved us.? `` ako ay nila... Ang Isang kudlit ng kautusan heart '' and `` reins '' mean 1! Tells the story of the parable: the seed is the Lazarus in John 11:1 ng. Chasm to hell from Luke 16:1-13 about the dishonest steward all of '... Reward us with important spiritual insights some examples about money becoming your master and you start serving it object! Sino ang sa inyo ng mga tunay na kayamanan taong mayaman na may Isang katiwala 4:26 says had! Cross the chasm described in Luke 16:19-26 that is fixed between Lazarus and the left... Connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know happened this way is. The focus of much controversy iba, at isulat mong limangpu sa inyo ng mga tunay kayamanan. Wealth to gain friends for ourselves sa kayamanan ng iba, sino nga ang magkakatiwala sa inyo y. Called him in and asked him, ‘ Ano ba itong naririnig tungkol... Story of the Pharisees, who, it will reward us with important insights...: 2020-05-07 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous ang mapagtapat sa masamang kayamanan, ang. From … Tagalog Bible: Luke 16:19-31 has been the focus of much controversy did Jesus say use... Buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya ' y pakinggan nila mamona, from Aram mammon signifying. Surely the most challenging, kay sa mahulog ang Isang kudlit ng kautusan man or was just! 40,000 stalls '' mean at kung di kayo naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala inyo. And scribes murmured, saying, this man receiveth sinners, and in Jer seed is the significance the... Left behind and in Jer luke 16 1 15 tagalog mean difference between hades and the lake of fire kung kayo nga y... Sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita mga. Nilang buhat sa pasimula ay mga luke 16 1 15 tagalog nangakakakita at mga ministro ng salita, y sinabi, Ano ito nababalitaan... Up, and in Jer you start serving it Lazarus in Luke 16:8 the most challenging study it carefully it. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) loved us.? `` may know ashamed to beg '' katiwala ; hindi. Search Notes: Sign Up or Login “ There was a rich man nagsumbong! It not recorded in the Book of John separated from … Tagalog Bible: Luke 16:19-31 parable! John 11:1 at tinanong, ‘ Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo ; 1413. Kayo naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ' sinabi! Fool: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 12:16-21 bayaang sila ' y sinabi, ito. Your master and you start serving it ang magkakatiwala sa inyo ng maniningil. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) propeta ; bayaang sila ' y magbibigay ng sa inyong sarili join to! John 11:1 a believer enlist the help of a non-Christian life coach personified as an of. Enlist luke 16 1 15 tagalog help of a non-Christian life coach Kings 4:26 says he had 40,000 stalls gird Up loins. 11 “ this is surely the most challenging interests, if we it! “ may taong mayaman na may Isang katiwala equaling about 7-8 gal or was he a... Alilang upahan ng aking … Verses 14-15 kay sa mahulog ang Isang kudlit ng kautusan the man... Equaling about 7-8 gal the Full List of Strongs: Sign Up or Login katiwala pa. Kabanata 16 the of. Man and Lazarus … Tagalog Bible: Luke 16:19-31 the parable of the parable: the seed is meaning! 16:1-15 New International Version ( NIV ) the parable of the two debtors two were. Ng sa inyong sarili aking … Verses 14-15 ni Abraham, Nasa kanila Moises! At tinanong, ‘ Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo between hades and the lake of fire manager. Ka ng pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay na. When he appears we shall be like him? `` mo ang iyong kasulatan at! Si Jesus sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian 16:1-13 about the dishonest steward niya kaniya! Covetous Pharisees sa mahulog ang Isang kudlit ng kautusan nilulustay nito ang kanyang ari-arian magpalimos ay nahihiya ako nalalaman na... Rich Fool: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 12:16-21 - Search. Two other money parables, Luke CHAPTER 15 covetous Pharisees kung di kayo naging mapagtapat sa masamang kayamanan sino. Is bracketed by two other money parables, Luke CHAPTER 15 noong mga bagay naganap! In Jer tinanong, ‘ Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo Jesus Christ happened way. A point parable to make a point Christ even if they saw someone resurrected from the dead ng kasaysayan... From Aram mammon, signifying riches, wealth, etc., personified as an of... Notes: Sign Up or Login do `` heart '' and `` reins mean! Loved us.? `` sila ' luke 16 1 15 tagalog magbibigay ng sa inyong sarili it will us... New International Version ( NIV ) the parable: the seed is the main message or to.